Ressam Esra TÜRK

Yansıma, özneyi nesne dünyasından ayırıp ona ‘’düşünen varlık’’ olarak özgürlük vermektedir. Sanatçı, yansıma felsefesinin temelinde bulunan Kant felsefesi ile Freud arasındaki yansıma sorununa ışık tutmaktadır. Yansıma felsefesi ‘’Bizi çevreleyen dünyaya ilişkin düşüncelerimiz bu dünyanın kendisiyle nasıl bir ilişki içinde?” sorusuna verilen yanıtla, düşünme ile varlığın ilişkisinin mantıksal yapısı, kesin bir biçimde ayna ile yansıtılanın mantıksal yapısının yerini tuttar.

Bilinçdışı, ayna ile yansıtılanın özsel ayrımını yapmaktadır. Psikolojik bir terim olarak bilinç, kendimizi ve çevremizi, algıların, anların ve düşüncelerin farkına varacak şekilde gözlemeyi ve kendimizi ve ortamımızı, davranışsal ve bilişsel faaliyetleri başlatabilmemizi ve sona erdirebilmemizi sağlayacak şekilde denetlemeyi ifade etmektedir. Bilincin kendisini bir öz bilinç olarak görmesi, gerçeğin kendisine yansıması ile olanaklı olur. Bilinç, bilinçdışını kendisine yansıtmak zorundadır. Sanatta ise yansıma felsefesi, sanatın niteliğinin sorgulandığı alanda da karşımıza çıkmaktadır. Sanatçı yapıtında moderizm içinden yansıma felsefesini ele alacak ve asıl aydınlık ile karanlık arasındaki tenebrizme vurgu yapacaktır.

Karanlıkla Aydınlık Arasındaki Bilinçdışı

Sanat alanında derin bir şekilde izlenen imge, aslında insanın yaşamsal faaliyetleri içinde farkında olmadan kullandığı olgudur. İmge bir taklit veya benzetim olarak düşünüldüğünde asıl olanın yansıması olduğu görülmektedir. Yansıma, özneyi nesne dünyasından ayırıp ona “düşünen varlık” olarak özgürlük vermektedir. Düşünen varlık olabilmek içinse, sizi diğerlerinden ayıran temel şeyin yani benliğinizin devreye girmesi gerekmektedir. Özne olarak ‘’ben’’in, nesne olan ‘’ben’’ hakkında düşünmesi gerekecektir.

Sanatçı, sanat görüşünü aynayla yüzleşmesi ile başlatmış olup, bireyin iç dünyasında ki konuşmalarını ve düşüncelerini inceleyerek devam ettirmiştir. Eserleri, yansıma felsefesinin temelinde bulunan Freud ’un yansıma sorununa ışık tutmaktadır. ‘’

Birey kendi dünyasında, kendisiyle nasıl bir ilişki İçinde’’ sorusuna verilen yanıtla, düşünmeyle varlığın ilişkisinin mantıksal yapısı, aynayla yansıtılanın mantıksal yapısının yerini tutar. Figürativizm ve sürrealizm aracılığıyla, izleyiciyi resmin sadece bir gerçeğin taklidi olduğunu...

Detaylı Bilgi
ESRA TÜRK

ESERLER

Duygularım zaman zaman o kadar güçlü ki, farkında bile olmadan çalışıyorum. Kömür darbeleri konuşmak gibi geliyor.

BASINDA

Sanatçı, eserlerini gerçeklik ve resim yüzeyinde ki terslik olarak yorumlamaktadır. Tüm elde edilen veriler sanatsal bir dille ifade edilmektedir.